Søndagssplitten – 10 tegn på at du er en pennesnobb

Jeg har gjennom lang tids forskning og omfattende feltarbeid observert en del pennesnobber, og har kommet fram til en liste med ti punkter som beskriver disse. Mange av oss kan sikkert identifisere oss med noen av punktene, men hvis du i tillegg liker å gi høylydt uttrykk for disse meningene i diverse kommentarfelt på … Fortsett å lese Søndagssplitten – 10 tegn på at du er en pennesnobb