Søndagssplitten – Alle presidentens penner

Amerikanske presidenter har lang tradisjon for å signere nye lover med flere penner, for deretter å gi pennene som er brukt i gave til personer som har hatt en viktig rolle i arbeidet med den aktuelle loven eller erklæringen. Men hvor startet denne tradisjonen, og hvilke penner bruker de? Det skal vi se nærmere … Fortsett å lese Søndagssplitten – Alle presidentens penner