Kategori: Kjartaniske vers

Kjartan Skogly Kversøys faste spalte, som ofte omhandler historiske temaer, og/eller personlige betraktninger.